Hötorget – en gammal handelsplats

Hötorget är en gammal handelsplats, namnet är känt från 1640-talet. Bönderna kom hit med hö och boskap. Ännu längre tillbaka låg här den medeltida gården Väsby. Torget stensattes redan på 1670-talet och livsmedelsförsörjningen utvecklades, men den nya hälsovårdsstadgans hygienkrav medförde att en första saluhall uppfördes 1888. Den försvann i samband med Hötorgscitys tillkomst, men en ny byggdes i källaren under låghuset.

Kvar på torget blev frukt-, grönsaks- och blomförsäljning – rikare och färgstarkare de senaste decennierna tack vare försäljare från många kulturer. Torgets karaktärsbyggnad är det blå Konserthuset” med sina höga, slanka kolonner och den populära, solvända trappan med fontänen av Carl Milles. Huset uppfördes 1920-26 efter Ivar Tengboms ritningar och fick omedelbart en stark ställning inom tidens klassicistiska stilströmning. I entrén möter Milles statyer av de fyra muserna.

Dörrar med intarsia av Ewald Dahlskog leder in till Stora salen som Tengbom tänkte sig som ett antikt torg – svårigheter med akustiken har tvingat fram ombyggnader. Lilla Konsert-salen i renässansinspirerad stuckdekor har tak- och väggmålningar av Isaac Grünewald. Varuhuset PUB:s skapare, Paul U. Bergström, öppnade sin första butik vid Hötorget 1882. Dagens byggnad från 1916 har genomgått flera ombyggnader, Hötorgssidan från 1925 ansluter sig stilmässigt till Konserthuset medan fasaderna i hörnet Drottninggatan-Kungsgatan är i karaktäristisk funkis från 1930-talet.

PUB:s Bohagshus mot Drottninggatan, ritat av Erik och Tore Ahlsén, är ett glashus från 1955-59, som dock tappat mycket karaktär efter om-byggnader. Varuhuset är nu galleria med hotell i övervåningen.