Guide till Brunkebergstorg och Riksbanken

Bara en smal slits skiljer Riksbanken från Kulturhuset, som båda ritades av Peter Celsing. Riksbanken, som stod klar 1976, får karaktären av en ensam monolit genom sin starka geometriska form och en raffinerad väggbeklädnad av svart gruvhuggen skånsk granit, det är ett exklusivt kassaskåp, lika påkostat invändigt som utvändigt. Men i det inre dominerar ljusa […]

Läs mer här >

Hötorget – en gammal handelsplats

Hötorget är en gammal handelsplats, namnet är känt från 1640-talet. Bönderna kom hit med hö och boskap. Ännu längre tillbaka låg här den medeltida gården Väsby. Torget stensattes redan på 1670-talet och livsmedelsförsörjningen utvecklades, men den nya hälsovårdsstadgans hygienkrav medförde att en första saluhall uppfördes 1888. Den försvann i samband med Hötorgscitys tillkomst, men en […]

Läs mer här >
1 2 3 5
Page 1 of 5